Portal da Investigación da
Universidade da Coruña

O Portal da Investigación da Universidade da Coruña, administrado pola Biblioteca Universitaria, reúne a produción científica da institución co obxectivo de mellorar a visibilidade e a transparencia da actividade investigadora e de ofrecer ferramentas para a súa análise. Facilita a exploración da estrutura universitaria, a localización de persoas expertas en diversas disciplinas, o acceso ás súas publicacións e a consulta de indicadores bibliométricos a nivel individual, colectivo e institucional.

Calquera persoa pode acceder ao portal, pero é preciso identificarse como membro da comunidade universitaria para visualizar algúns indicadores e para dispor doutras opcións como o acceso aos textos completos dos documentos. O persoal investigador tamén pode descargar o seu CVN, informes co impacto normalizado das súas publicacións e xestionar o seu perfil de investigador.